Ajankohta: 20.9.-31.12.2021, Ennakkotehtävä ennen ensimmäistä kontaktipäivää, kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 21.-22.10. ja 2.12.2021 (kokonaiset päivät)
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Xamkin opettaja tai muu asiantuntija

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 5.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tunnet asiakaskokemuksen muodostumisen psykologisia perusteita.
  • Tunnet erilaisia asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen malleja ja menetelmiä.
  • Osaat suunnitella asiakaskokemustutkimuksen, toteuttaa sen ja hyödyntää tuloksia. palveluliiketoiminnan kehittämisessä.
  • Osaat rakentaa palvelualan yritykseen sopivan asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman.

Sisältö:

  • Miten ihmisen asiakaskokemus muodostuu?
  • Mitkä ovat asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen erilaiset mallit ja menetelmät?
  • Miten asiakaskokemustutkimus suunnitellaan ja toteutetaan?
  • Miten tutkimusta hyödynnetään yrityksen asiakaskokemuksen kehittämisessä strategiatasolla ja päivittäisjohtamisessa?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan monimuoto opetuksena ja opintojaksoon kuuluu kolme lähipäivää. Lähipäivät 21.10.2021, 22.10.2021, 2.12.2021. Opintojaksolla tullaan työskentelemään yksin ja ryhmässä. Opintojakson alussa esitellään oppimistehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Arviointi:

Opiskelija osaa

a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamis-alueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti.
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää