Ajankohta: 7.3.-1.5.2022, verkko-opetus 10.3., 14.3., 28.3. ja 11.4.2022 klo 17.00-18.30
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Eeva Koljonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Tunnet alkoholijuomaryhmät ja niiden aistittavin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja käyttöyhteyden.
  • Osaat arvioida aistinvaraisesti juomia ja ruokaa ja valita eri tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille sopivia yhdistelmiä.
  • Tunnet alkoholijuominen hankinnan ja ruoka- ja juomalistojen laadinnan periaatteet.
  • Osaat soveltaa alkoholin anniskelun ja omavalvonnan keskeisiä periaatteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö:

  • Miten alkoholijuomat ryhmitellään?
  • Mitkä ovat eri alkoholijuomaryhmien keskeiset makutekijät, mistä ja miten ne muodostuvat?
  • Miten alkoholijuomia arvioidaan aistinvaraisesti?
  • Mitkä keskeiset makutekijät ruuassa ja juomassa muodostavat harmonisia yhdistelmiä?
  • Miten laaditaan erilaisia ruoka- ja juomalistoja?
  • Miten alkoholia anniskellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja miten alkoholin omavalvonta yrityksessä järjestetään?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Verkkototeutus. Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten tehtävien ja verkkotestien tekeminen aikataulun mukaisesti hyväksytysti. Opintojaksolla on vapaehtoisia teams – tapaamisia, jotka myös nauhoitetaan, lisäksi nauhoitettuja luentoja, verkkotestejä ja tehtäviä. Opintojen aikana tutustutaan alkoholijuomatuoteryhmiin (viinit, oluet ja väkevät juomat) ja opiskellaan ruokien ja juomien yhdistämistä ja valintaan eri tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan juomavalikoiman suunnittelua eri tilanteisiin ja anniskelun omavalvonnan toteuttamista. Tehtäviä voi integroida työhön.

Opiskelumateriaali: 

Oppimateriaali on pääosin Learnissa, lisämateriaali ilmoietaan opintojakson alkaessa.

Arviointi:

Itsearviointi, vertaispalaute, verkkotestit ja tehtävien arviointi.
Tarkempi arviointikehikko saatavilla opintojaksoalustalla.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää