Ajankohta: 25.10.-19.12.2021, AC-luento 2.11. klo 17.00-19.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Xamkin lehtori tai muu asiantuntija

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat hahmottaa ruoan ja ravitsemuksen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille.
 • Tunnet suomalaiset ravitsemussuositukset sekä tunnistat yleisimmät erityisruokavaliot ja osaat toimia niiden pohjalta aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa ja asiakaspalvelutilanteissa.
 • Osaat arvioida aterian ja ruokalistan terveellisyyttä hyödyntäen suosituksia ja olemassa olevia kriteeristöjä ja malleja.
 • Tunnet syömiseen liittyvää keskustelua ja osaat osallistua siihen ammattimaisesti.
 • Tunnet terveellisen suomalaisen ruoan mahdollisuudet ruoka- ja hyvinvointimatkailussa.

Sisältö ja toteutus:

 • Millaisia ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat?
 • Millaisia rajoituksia sairaudet, vakaumukset ja ruokatrendit aiheuttavat ruoka-ainevalintoihin ja miten ruokavalio kulloinkin koostetaan?
 • Miten arvioidaan aterian ja ruokalistan ravitsemuksellista laatua?
 • Mitä mahdollisuuksia suomalainen ruoka antaa ruoka- ja hyvinvointimatkailulle?

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on AC (Adobe connect) luento), jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn alustan linkin kautta. Oppimistehtävät tulee palauttaa asetettuihin määräaikoihin mennessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Learn alustalla esitetty materiaali sekä muu itse hankittu oppimistehtävien suorittamista tukeva materiaali

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja ja ohjelmistoja.
 • perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää