Ajankohta: 30.8.-19.12.2021, AC-luennot 30.8., 7.9., 14.9. ja 21.9.2021 klo 17.00-18.30
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: Ruokapalvelut, 5op tai vastaava osaaminen
Opettaja: Xamkin lehtori tai muu asiantuntija, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat arvioida ja kehittää valmistukseen, jakeluun ja palveluun liittyviä prosesseja.
  • Osaat suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisiä ja kannattavia ruoka- ja ravintolapalveluja yrityksen liikeidean ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.
  • Osaat valmistaa, tarjoilla ja arvioida aistinvaraisesti tuotteita.
  • Hallitset sarjatyön, työn sujuvuuden, ajoituksen ja tehokkuuden vaatimukset.
  • Syvennät osaamistasi alan tietojärjestelmien käytössä.

Sisältö ja toteutus:

  • Miten liikeideoiltaan erilaisten toimipaikkojen prosessit, palvelut ja tuotantotavat poikkeavat toisistaan?
  • Miten suunnitellaan ja kehitetään asiakaslähtöisiä ja kannattavia ruoka- ja ravintolapalveluja käyttäen apuna alan tietojärjestelmiä?
  • Miten suunnitellaan, hinnoitellaan ja valmistetaan eri ruoka- ja ravintolapalveluihin soveltuvia tuotteita?
  • Miten aistinvaraista arviointia käytetään tuotteita arvioitaessa ja kehitettäessä?

Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojakson alussa on AC (Adobe connect) luento), jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn alustan linkin kautta. Opintojaksoon liittyy työelämään kytketty kehittämistehtävä, jonka voi tehdä yksin, pari- tai pienryhmätyönä. Opinnot voi suorittaa, vaikka et tällä hetkellä olisikaan työelämässä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opiskelumateriaali:

Learn alustalla esitetty materiaali sekä muu itse hankittu oppimistehtävien suorittamista tukeva materiaali.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää