Ajankohta: 25.10.-23.12.2021, AC-luennot 1.11. klo 17.00-18.30, 8.11. klo 17.00-18.30, 15.11. klo 17.00-18.30 ja 22.11.2021 klo 17.00-18.30
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Eeva Koljonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
 • Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
 • Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
 • Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö ja toteutus:

 • Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
 • Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
 • Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
 • Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
 • Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon kuuluu opintojakson info luennon lisäksi, 3 kpl liveluentoja, jotka myös tallennetaan.

Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokapalvelujen suunnittelua ammattikeittön prosessien näkökulmasta. Opintojaksolla opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet ja soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria – ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostoihin ja myös ravitsemuksen ja hiilijalanjäljen hallinnan näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan menuiden, aterioiden ja ruokalistojen suunnittelua ja koostamista eri kohderyhmille ja tilanteisiin. Elintarvikkeiden omavalvonnan ja puhtaanapidon hallinta ja soveltaminen ruokapalveluissa on keskeistä. Opintoihin sisältyy verkkoluentojen lisäksi, verkkotenttejä ja tehtäviä.

Virtuaalitentit Learnissa on aikataulutettu ja aikarajoitettu ja Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Sähköinen opiskelumateriaali ja Learnissa.
Kokkiprokkis – Kierre, suomi, 2016 tai uudempi painos, Arja Kaikkonen, Timo Mäkynen, Minna Tiusanen- Saatavana myös e-kirjana.

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää