Ajankohta: 7.3.-1.5.2022, verkko-opetus 7.3. ja 11.4.2022 klo 17.00-18.30
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Laura Pulkkinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
  • Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
  • Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
  • Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö:

  • Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
  • Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
  • Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
  • Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
  • Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Verkkototeutus: Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään live orientaatioluento (tallennetaan), tallennettuja virtuaaliluentoja ja yhteisiä opintojen ohjaustilaisuuksia Teams alustan kautta. Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet; soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria – ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden suunnittelua ja koostamista. Omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja verkkotentti.

Opiskelumateriaali: 

Learn alustalla esitetty materiaali.

Arviointi:

Verkkotentit, itsearviointi ja opettajan antama palaute.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää