Ajankohta: 1.9. – 31.12.2021, voit aloittaa opinnot joustavasti syyskuun aikana.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Sähköalan opiskelijat ja asiantuntijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet, esimerkiksi isännöitsijät, muut taloyhtiöpäättäjät ja tavalliset sähköautoilijat tai sähköauton hankintaa harkitsevat.
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Vesa Linja-aho

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK)Sähkö-ja automattiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 19.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ladattavien autojen (täyssähköautot ja lataushybridit) tekniikan perusteet ja peruskäsitteet, autojen lataustavat ja -ratkaisut, alaa koskevan sääntelyn ja tietolähteet. Opiskelijalla on ymmärrys sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisen reunaehdoista.

Sisältö:

  • Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
  • Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
  • Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
  • Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
  • Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Opiskelumateriaali:
Korhonen, E., Orrberg, M., Linja-aho, V. & Mäkinen, J. 2019. Sähköautot ja latausjärjestelmät. Espoo: Sähköinfo Oy.

Oheinen Sähköinfon teos (ST-käsikirja 41) on opiskelijoiden saatavilla Sähköinfo Severi-palvelusta Xamkin Kaakkurin kautta. Aineiston käyttämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet annetaan opintojaksolla. Vaihtoehtoisesti kirjan voi lainata nidottuna mistä tahansa kirjastosta, jonka kokoelmaan se kuuluu.

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnit perusteet:

Pakolliset viikoittaiset oppimistehtäväkierrokset, joista on saatava tietty minimipistemäärä hyväksyttyä suoritusta varten. Lopullinen numeroarvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella.

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää