Ajankohta: 11.1.-7.3.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Marjut Kasper
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat käyttää sähköisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Osaat hahmottaa matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen liiketoiminnan elementit ja prosessit. Osaat kuvata keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset myynti- ja viestintäkanavat. Osaat käyttää matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen liiketoiminnan keskeisiä malleja ja tekniikoita. Osaat eläytyä asiakkaan asemaan tiedonhaun ja liiketoiminnan muutoksessa. Osaat seurata, tunnistaa ja analysoida matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen liiketoiminnan kehitystä ja uusia mahdollisuuksia.

Sisältö:
Mitkä ovat sähköisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet? Mitkä ovat sähköisen liiketoiminnan keskeiset elementit ja prosessit ensikontaktista asiakkaan sitouttamiseen ka jälkimarkkinointiin? Mitkä ovat tärkeimmät matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset myynti- ja viestintäkanavat? Miten käytät matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen liiketoiminnan keskeisiä malleja ja tekniikoita? Miten eläydyt asiakkaan asemaan tiedonhaun ja liiketoiminnan muutoksessa? Mitä mahdollisuuksia sähköinen liiketoiminta tarjoaa matkailu- ja ravitsemisalalla? Miten pysyt ajan tasalla sähköisen liiketoiminnan kehityksessä?

Aihealueita
-Sähköisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja prosessit
-Matkailu- ja ravitsemisalan keskeisimmät sähköiset myynti- ja viestintäkanavat ja järjestelmät
-Digitaalisen markkinoinnin sanaston hallinta
-Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin

Toteutus:
Oppimistehtävät
– Sähköisen liiketoiminnan analysointitehtävä 2 op, arviointi 1-5
– Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin kehittämistehtävä 2 op, arviointi 1-5
– Järjestelmien soveltamistehtävä 1 op, arviointi 1-5

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan Learn-alustalla osoittama materiaali.

Arviointi:
Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti sähköisen liiketoiminnan ammattikäsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa sähköisen liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää