Laajuus: 20 op avoimen AMK:n opintoja, yhteensä kuitenkin 60 opintopistettä
Ajankohta: 22.8.2022 – 31.7.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka

Edeltävyysehto: Sairaanhoitaja (AMK). Tutkintotodistus tulee liittää mukaan ilmoittautumislomakkeelle.  
Myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi hakiessa vaaditaan vähintään yhden vuoden työkokemus sairaalan sisäisestä akuuttihoidosta.  

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Ensihoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika: Ilmoittautumislomake avautuu 16.3.2022 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 16.3 -30.3.2022. 
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 25

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:  
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vaadittava määrä ensihoitajan opintoja avoimen AMK:n opiskelijana (vähintään 20 opintopistettä), jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua Avoimen väylän haussa Xamkin tutkinto-opiskelijaksi ja valmistua ensihoitajaksi. Koko tutkinnon laajuus on 60 op. 
Sisältö: 
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Kaikki teoriaopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Lähiopintoina Kotkan kampuksella suoritetaan laboraatio- ja simulaatioharjoittelu. Kliininen harjoittelu suoritetaan omalla paikkakunnalla. 

Verkko-opiskelussa teoriaopinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Verkossa opiskelu vaatii sinulta vahvaa motivaatiota, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelet Moodle, AC ja Teams oppimisympäristöissä opettajan ohjauksessa, itsenäisesti sekä pienryhmissä. Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopetuksen työmäärään. 

Lähiopintoja on yhteensä 18 päivää, jotka toteutetaan laboraatio- ja simulaatioharjoituksina pienryhmissä. 

Kliinistä harjoittelua työelämässä on yhteensä 15 viikkoa. 

Rokotuksista: 
Hakijan on tärkeää ottaa huomioon, että Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. Tämä edellyttää myös kausi-influenssarokotusten ottamista vuosittain. 

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Jarno Hämäläinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan. 

Lisätietoja:
ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi  
Koulutuksen sisällöstä: Jarno Hämäläinen: etunimi.sukunimi@xamk.fi  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Tarkista myös postilaatikkosi roskaposti-kansio! 

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua. 
Muutokset ovat mahdollisia. 

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää