Edeltävyysehto***: sairaanhoitaja (AMK).
HUOM! Tutkintotodistus tulee liittää mukaan ilmoittautumislomakkeelle. 

 
Laajuus: 30 op avoimen AMK:n opintoja, yhteensä kuitenkin 60 opintopistettä, (1,5 lukuvuotta), monimuoto-opinnot
Ajankohta: 26.8.2024 – 31.12.2025
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Edeltävyysehto: sairaanhoitaja (AMK)

Suositeltavaa on, että koulutukseen osallistuvalla on vähintään 4 viikon työkokemus sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen sairaalan sisäisestä akuuttihoidosta tai vähintään 4 viikon harjoittelukokemusta sairaanhoidon opintojen ajalta sairaalan sisäisestä akuuttihoidosta. Jos työkokemussuositus tai harjoittelukokemus ei täyty, niin tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen opiskelija suorittaa erillisen 4 viikon harjoittelun sairaalan sisäisessä akuuttihoidossa. Sairaalan sisäiseksi akuuttihoidoksi katsotaan tässä yhteydessä: päivystys, tehohoito, sydänvalvonta, tehostettu valvonta. 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (AMK) 

Ilmoittautumisaika:Ilmoittautumislomake avautuu 13.3.2024 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 13.3.-27.3.2024  

Paikkamäärä: 30

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot kesken lukukautta.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vaadittava määrä ensihoitajan opintoja avoimen AMK:n opiskelijana (vähintään 30 opintopistettä), jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua Avoimen väylän haussa Xamkin tutkinto-opiskelijaksi ja valmistua ensihoitajaksi. Koko tutkinnon laajuus on 60 op. 

Sisältö: 
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Kaikki teoriaopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Lähiopintoina Kotkan kampuksella suoritetaan laboraatio- ja simulaatioharjoittelu. Kliininen harjoittelu suoritetaan omalla paikkakunnalla. 

Verkko-opiskelussa teoriaopinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Verkossa opiskelu vaatii sinulta vahvaa motivaatiota, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelet Moodle, AC ja Teams oppimisympäristöissä opettajan ohjauksessa, itsenäisesti sekä pienryhmissä. Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopetuksen työmäärään. 
Lähiopintoja on yhteensä 23 päivää, jotka toteutetaan laboraatio- ja simulaatioharjoituksina pienryhmissä. 
Kliinistä harjoittelua työelämässä on yhteensä 15 viikkoa. 

Opinnoissa suoritettavat opinnot: 

  • Ensihoidon perusteet
  • Ensihoidon perusteet -harjoittelu
  • Ensihoidon kehittynyt osaaminen
  • Ensihoitolääketiede ja farmakologia
  • Ensihoidon syventävä harjoittelu
  • Vaativa ensihoito
  • Ensihoidon johtaminen ja viranomaisyhteistyö
  • Ensihoidon erityisosaamisen harjoittelu

 

Rokotuksista: 
Hakijan on tärkeää ottaa huomioon, että Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. Tämä edellyttää myös kausi-influenssarokotusten ottamista vuosittain. 

 

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin. 
 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Jarno Hämäläinen: etunimi.sukunimi@xamk.fi  
Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi  

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua. 
Muutokset ovat mahdollisia. 

Ilmoittautuminen:
Opintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
HUOM! paikkasi on ehdollinen siihen asti kunnes edeltävyydet on tarkistettu!
Opintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8342/ Niina Nikkola

Peruutusehdot:
Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova.  
Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot tai opintokokonaisuuden laskutetaan häneltä kuluvan lukukauden opiskelijamaksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Lopettamisesta tule ilmoittaa avoinamk@xamk.fi kautta. Ilmoitus tulee tehdä ennen seuraavan lukukauden aloitusta.  
 

BYOD – Bring Your Own Device:
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää