Ajankohta: Vuoden 2020 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai 1.9.-22.11.2020. Suoritusaika noin 2-3 kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Lehtori Tiina Lybeck, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: Syyskuun aloitukseen tulee ilmoittautua 25.8. mennessä.
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää seksuaaliterveyden merkityksen osana kokonaishyvinvointia
  • osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä asiakkaiden kanssa
  • osaa tukea kuntoutusasiakkaita toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan vammasta tai sairaudesta huolimatta

Sisältö ja toteutus:

  • Seksuaalisuus ja sen puheeksi ottaminen kuntoutuksessa (painottuen fysioterapiaan, toimintaterapiaan sekä mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön)
  • Seksuaalisuuden huomioiminen kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa
  • Apuvälineiden hyödyntäminen seksuaaliterveyden edistämisessä

Koulutus suoritetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-oppimisympäristössä. Koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti tutustumalla verkossa olevaan lähdemateriaaliin ja tekemällä niiden pohjalta ohjeistetut tehtävät. Tehtävät voi suorittaa myös 2-3 opiskelijan pienryhmissä, mikäli pienryhmätyöskentelyyn halukkaita opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi samanaikaiseen toteutukseen.

Kutsu koulutukseen lähetetään viimeistään aloitusta edeltävänä päivänä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää