Ajankohta: 1.5.-31.7.2020
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: Ihmisen kehitys ja oppiminen, Eettinen asiakastyö
Opettajat Raitanen Marko
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat soveltaa seniori- ja vanhustyön monitieteellistä tietoperustaa ikääntyvien parissa tehtävään työhön.
 • Osaat toimia gerontologisesta ja erityisesti sosiaaligerontologisesta viitekehyksestä.
 • Osaat tuoda sosiaalisen ja sosiokulttuurisen näkökulman moniammatilliseen seniori- ja vanhustyöhön.
 • Osaat vanhuspolitiikan kehityksen, ikääntymiseen liittyvän lainsäädännöllisen perustan, palvelujärjestelmän ja erilaisia työmenetelmiä.
 • Osaat käyttää voimaannuttavaa työotetta ikäihmisten ja heidän omaistensa parissa työskenneltäessä.

Sisältö:

 • Miten ikääntymistä määritellään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä?
 • Mitä on ikäosaaminen?
 • Mikä on sosiaaligerontologinen viitekehys?
 • Millaisia ovat ikääntymiseen liittyvä lainsäädäntö, etuudet ja palvelujärjestelmä?
 • Millaisia ovat ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn haasteet sekä niihin liittyvä sosiaalisen tuen tarve ja tukemisen mahdollisuudet?
 • Millaisia ovat sosiokulttuurisen seniori- ja vanhustyön ammattikäytännöt?
 • Millainen on sosionomin asiantuntijuus moniammatillisessa seniori- ja vanhustyön toimintaympäristössä?

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutus:
Täysverkkototeutus, jossa on ennakkotehtävän ja pienryhmätyöskentelyn vuoksi määräaikoja. Opiskelusi rytmittyvät opintojakson alkamis- ja päättymispäivän sisällä ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Ennakkotehtävä: mielipide Suomen väestörakenteen ja palveluiden järjestämisen tilanteeseen. Ohje ja materiaali annetaan ilmoittautuneille tiedoksi ennen opintojakson alkua.
*Haastattelutehtävä: asiakasymmärryksen syventäminen ja ikääntymisen teorioiden käyttö.
*Kotitentti: vanhuspalvelulaki, laatusuositus ja edunvalvonta (part of the material is in English)
*Kaltoinkohtelun ehkäisy: keinot kaltoinkohtelun vähentämiseksi 8×8-menetelmää käyttäen
*Päihdehoitomittari ja voimavarakysely: mittarin käyttökokeilu ja raportti
*Oppimispäiväkirja: analysoiva kirjoitelma kuudesta annetusta teemasta

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Raitanen Marko
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää