Ajankohta: 1.10.-16.12.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Hanna Jylkkä

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 11.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset.
  • Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat.
  • Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö:

  • Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät?
  • Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset?
  • Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät?
  • Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät?
  • Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Toteutus:
Pääosan opintojakson tehtävistä voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti, kuitenkin siten, että osa tehtävistä avautuu vasta opintojakson puolessa välissä. Opintojaksoon kuuluu myös 3-4 verkkotapaamista (vapaaehtoisia).

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
1.
Learnissa oleva materiaali
2. Ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §.
3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016).
4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.

Arviointi:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Opiskelija
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
c. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää