Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1), viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suorittamisaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen aloituspäivä on 1.11.2023.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu rakennusalan osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät opintojen sujuvaan suorittamiseen.

Opintojakso on osa koulutuskokonaisuutta, josta kootaan tarjontaa rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Opintoja voivat suorittaa rakennusinsinöörit, arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, rakennusmestarit, talotekniikan ja ympäristötekniikan insinöörit.

Koulutuskokonaisuus soveltuu myös erinomaisesti FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille, joilta puuttuu vaativan puurakentamisen pätevyyden saamiseksi edellytetyt insinööriopinnot.

Koulutukseen eivät voi osallistua korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.

Opettaja: Anu Kuusela, anu.kuusela@xamk.fi
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), rakennustekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy:  31.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin. 

Tavoitteet: 

Opintojakson suoritettuasi sinä:

  • ymmärrät sopimisen periaatteet
  • ymmärrät miten YSE täydentää sopimusehtoja
  • ymmärrät sopimusehdon merkityksen
  • tiedät, milloin syntyy sopimus
  • hahmotat miten poikkeustilanteessa toimintaan

Sisältö: 

1. Sopimusehdot täydentävät tarkkarajaisia sääntöjä
2. Sopimusehdot
3. Reklamoiminen ja häiriötilanteessa toimiminen

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tehtävät ovat Learn-aktiviteetteja ja ne ovat käytössäsi ajasta ja paikasta riippumattomasti.

1 opintopiste opiskelijan työtä vastaa n. 27 tuntia.

Opiskelumateriaali: 

  • Opettajan antama materiaali
  • Kirjallisuutta: Rakennussopimukset, Liuksiala & Stoor ja Urakkasopimukset, Oksanen, Laine & Kaskiaro (ei tarvita opintojaksolla)

Arviointi: Opintojaksolla on lopputentti.
 

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160  / Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Koulutus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Xamk. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää