Ajankohta: 9.5.-7.8.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Tämä on Xamkin avoimen AMK:n tarjontaan sisältyvä opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille

Tavoitteet:
Opiskelija

  • hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
  • ymmärtää sopimuksen sitovuuden
  • tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
  • hallitsee sopimuksen päättämisen
  • tuntee erilaiset sopimustyypit
  • osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
  • hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
Sopimuksen syntyminen
Pätemättömyys
Edustaminen
Sopimuksen tulkinta
Sopimusrikkomuksen seuraamukset
Sopimuksen laatiminen
Irtaimen kauppa

Toteutus:
Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 opintopistettä vastaa noin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatimaa materiaalia.

Oheislukemisto (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.
Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)

Lainsäädäntö:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
Lisäksi pääpiirteittäin:
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita .
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää