Ajankohta: 10.5.-1.8.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 25.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opiskelija
hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
ymmärtää sopimuksen sitovuuden
tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt  
hallitsee sopimuksen päättämisen
tuntee erilaiset sopimustyypit
osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:
Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet     
Sopimuksen syntyminen
Pätemättömyys
Edustaminen
Sopimuksen tulkinta
Sopimusrikkomuksen seuraamukset
Sopimuksen laatiminen
Irtaimen kauppa 
 

Toteutus:
Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Oheislukemisto (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.
Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020     tai vanhempi)

Lainsäädäntö:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
Lisäksi pääpiirteittäin:
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Opettajan laatimaa materiaalia.

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö
Kurssiarvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää