Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi, jolla luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimusoikeuden opintojakso auttaa ymmärtämään yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä hahmottamaan sopimusosapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia yksilön ja yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään asioita, joita me kaikki tarvitsemme oikeuksiemme ja velvollisuuksiemme ymmärtämiseksi – yksilön ja yrityksen tasolla.
 
Jokainen meistä tekee sopimuksia jatkuvasti myös tietämättään. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos tilattu sähköauto jää saamatta? Kuka on vastuussa vai ei kukaan? Sopimusoikeuden opinnot eivät anna suoraa vastausta tähän kysymykseen, mutta opinnot suorittamalla saat vastaamiseen hyvät valmiudet.  
 

Tavoitteet:
Opiskelija
hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
ymmärtää sopimuksen sitovuuden
tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
hallitsee sopimuksen päättämisen
tuntee erilaiset sopimustyypit
osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
Sopimuksen syntyminen
Pätemättömyys
Edustaminen
Sopimuksen tulkinta
Sopimusrikkomuksen seuraamukset
Sopimuksen laatiminen
Irtaimen kauppa

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatimaa materiaalia.

Oheislukemisto (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.
Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)

Lainsäädäntö:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
Lisäksi pääpiirteittäin:
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita .
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää