Ajankohta: 10.1.-6.3.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 p
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: lehtori Auli Jungner ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sosionomiksi (AMK).

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa 

Tavoitteet:

  • Osaat jäsentää sosiaalialan ammattityön tehtävärakenteen ja tunnistat sosionomin ammatin osaksi sosiaalialan globaalia työkenttää.
  • Tunnistat sosiaalialan työkäytäntöjen historiallisen kehityksen ja hahmotat sosiaalialan työn tulevaisuuden haasteita.
  • Tunnistat sosiaalialan ammatillisia työorientaatioita hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö:

  • Millainen on sosiaalialan ammatillinen tehtävärakenne ja mikä on sosionomin rooli siinä?
  • Miten sosiaalialan työ on kehittynyt ja mitkä ovat tulevaisuuden haasteet?
  • Mitä ovat sosiaalialan työn työorientaatiot ja työtavat yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä?
     

Opetusmateriaali:
Suositeltava kirjallisuus:
Törrönen M. Hänninen K. Jouttimäki P. Lehto-Lunden T. Salovaara P & Veistilä M. 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö
Kananoja A. Lähteinen M. & Marjamäki P. 2017: Sosiaalityön käsikirja
Raunio K. 2010: Olennainen sosiaalityössä

Toteutus:
Toteutus on jaettu kolmeen osioon, jotka on rakennettu opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.
Osio 1: Sosiaalialan ammatillinen tehtävärakenne sekä sosionomin rooli.
Osio 2: Sosiaalialan työn kehitys ja tulevaisuuden haasteet.
Osio 3: Sosiaalialan työorientaatiot ja työtavat.

Osiot koostuvat erilaisista materiaaleista ja aineistoista, joihin opiskelija perehtyy itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti. Jokaisessa osioissa ohjataan opiskelijan työskentelyä. Lisäksi osioissa on opintojaksoon liittyvät tehtävät, jotka tulee olla suoritettuina tiettyyn ennalta määritettyyn ajankohtaan mennessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
1 – 5

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää