Ajankohta: 1.9.-26.10.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 p
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Opintojaksoa suositellaan erityisesti sosiaalialalla työskenteleville. Työkokemuksesta tai harjoittelusta sosiaalialalla on hyötyä. Opintojakso Sosiaalialan vaativat asiakastilanteet, syventävä täydentää tällä opintojaksolla opittuja asioita.
Opettajat: lehtorit Ann-Mari Sippu ja Johanna Jussila
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)J

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa 

Tavoitteet:

  • Tunnistat monimutkaiset ja erityistä osaamista vaativat asiakastilanteet.
  • Tunnistat millaiset ilmiöt/tekijät/asiat tekevät asiakastilanteista kompleksisia.
  • Tiedät miten vuorovaikutuksen keinoin voit kohdata vaativia asiakastilanteita.
  • Ymmärrät miten valta-asetelma vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin.

Sisältö:

  • Monimutkaiset ja erityistä osaamista vaativat asiakastilanteet.
  • Asiakastilanteiden monimuotoisuus ja kompleksisuus.
  • Ihmissuhdeperustainen työskentely ja vuorovaikutus vaativissa asiakastilanteissa.
  • Valta rajoittamisena, kontrollina ja tukena.

Arviointi:

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.​​​ Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista Online tapaamisiin sekä väli- ja lopputehtävien suorittamista hyväksytysti.

Toteutus:
Online opetus, Microsoft Teams.
Koulutus etenee prosessinomaisesti, jossa sosiaalialan vaativiin asiakastilanteisiin perehdytään työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy ennalta sovitut Online tapaamiset verkossa (koulutuksen aloitus 1h + työnohjaukselliset verkkotapaamiset 4 x 3 h) väli- ja lopputehtävineen.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty – Hylätty

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää