Ajankohta: 31.8.2020-31.12.2020, toteutus ajat saattavat päivittyä
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Osku Kiri, Miia Heikkinen, Eija Vikman ja Tuija Suikkanen-Malin (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 9.8.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Hallitset sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustan.
• Osaat soveltaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustaa vuorovaikutustaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisten vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteiden rakentamiseen.
• Osaat käyttää monipuolisesti vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä.
• Tunnet monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja viestinnän erityspiirteet.
• Tunnet digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön mahdollisuudet sosiaalialalla.
• Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia opiskelussa ja tulevissa työtehtävissä tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö:

 • Miten voit analysoida vuorovaikutustilanteita tietoperustan avulla?
 • Millaisia menetelmällisiä lähestymistapoja on vuorovaikutustilanteiden rakentamiseen?
 • Miten voit soveltaa erilaisia vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä sosiaalialan käytäntöön?
 • Mitä ovat monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja viestinnän erityispiirteet?
 • Miten digitaalinen ympäristö on hyödynnettävissä alan työssä

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 •  Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali:
Suositeltava materiaali:
Vuorovaikutus asiakastyössä (2018) Kaarina Mönkkönen. Gaudeamus.
Vastavuoroinen sosiaalityö ( 2016 ) Maritta Törrönen; Kaija Hänninen; Päivi Jouttimäki; Tiina Lehto-Lundén; Petra Salovaara; Minna Veistilä (toim.) Gaudeamus.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:Osku Kiri, Miia Heikkinen, Eija Vikman ja
Tuija Suikkanen-Malin (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää