Ajankohta: 11.1.-28.2.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Miia Heikkinen, Osku Kiri, Ann-Mari Sippu ja Eija Vikman

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Hallitset sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustan.
 • Osaat soveltaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustaa vuorovaikutustaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisten vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteiden rakentamiseen.
 • Osaat käyttää monipuolisesti vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä.
 • Tunnet monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja viestinnän erityspiirteet.
 • Tunnet digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön mahdollisuudet sosiaalialalla.
 • Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia opiskelussa ja tulevissa työtehtävissä tarkoituksenmukaisesti

Sisältö:

 • Miten voit analysoida vuorovaikutustilanteita tietoperustan avulla?
 • Millaisia menetelmällisiä lähestymistapoja on vuorovaikutustilanteiden rakentamiseen?
 • Miten voit soveltaa erilaisia vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä sosiaalialan käytäntöön?
 • Mitä ovat monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja viestinnän erityispiirteet?
 • Miten digitaalinen ympäristö on hyödynnettävissä alan työssä?

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu luennoista sekä Learn-oppimisalustalla ilmoitetusta sähköisestä materiaalista.
Suositeltava kirjallisuus ja lähdeaineisto opintojakson oppimistehtäviin:
Mönkkönen, K. (2018). Vuorovaikutus asiakastyössä (e-kirja)
Törrönen, M.& all (2016). Vastavuoroinen sosiaalityö (e-kirja)

Toteutus:
Opintojakson toteutus sisältää luentoja, oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa sekä läsnäolovelvolliset harjoitukset ja simulaatiot.
Opintojakson erilaisten toteutustapojen avulla tuetaan opiskelijaa tarkastelemaan vuorovaikutuksen teoreettista viitekehystä, omaa ammatillista vuorovaikutusta sekä sen kehittymistä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opetusmateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu luennoista sekä Learn-oppimisalustalla ilmoitetusta sähköisestä materiaalista.
Suositeltava kirjallisuus ja lähdeaineisto opintojakson oppimistehtäviin:
Mönkkönen, K. (2018). Vuorovaikutus asiakastyössä (e-kirja)
Törrönen, M.& all (2016). Vastavuoroinen sosiaalityö (e-kirja)

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä:Miia Heikkinen, Osku Kiri, Ann-Mari Sippu ja Eija Vikman ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää