Opintokokonaisuuden ensimmäisellä opintojaksolla kasvatetaan ymmärrystä sosiaalisen vastuun laajasta kokonaisuudesta. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa organisaatioiden vastuuta työyhteisöistään. Työkykyjohtaminen osana sosiaalista vastuuta ja siitä viestiminen ovat tärkeitä osa-alueita hyvinvoivassa työyhteisöissä ja menestyvässä yrityksessä. Työkykyjohtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa tavoitteena on edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää ennakoivasti työntekijöiden työssäjaksamista työuran kaikissa eri vaiheissa. Työkykyjohtaminen voidaan siten nähdä merkittävänä osana vastuullista henkilöstöjohtamista ja samalla osana sosiaalista vastuuta. Työkykyjohtamisen opintojaksolla syvennät ja täydennät osaamistasi näillä sosiaalisen vastuun osa-alueilla.  

Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Ensimmäinen aloitus 1. opintojaksolla 1.9.2023, kahdella muulla 1.10.2023.

Ilmoittaudu opintojakson nimeä klikkaamalla tai ilmoittaudu-painikkeen kautta. Mikäli olet ilmoittautunut tähän kokonaisuuteen jo aiemmin, älä ilmoittaudu enää erikseen yksittäisille opintojaksoille.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2-10 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Marjut Kasper ja Tuija Silfer-Karppanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot

Ilmoittaudu opintojakson nimeä klikkaamalla tai ilmoittaudu-painikkeen kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Sosiaalinen vastuu, työkykyjohtaminen ja vastuullisuusviestintä osana menestyvää liiketoimintaa, 10 op -kokonaisuus sisältää 3 opintojaksoa, joihin kaikkiin ilmoittaudutaan erikseen.

Voit ilmoittautua koko 10 op:n kokonaisuuteen tai valita vain sinua kiinnostavat opintojaksot. Suosittelemme opintojen suorittamista alla mainitussa järjestyksessä.

Sosiaalisen vastuun ulottuvuudet, 3 op1.9.2023 alk.

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata mitä sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan ja sen merkityksen liiketoiminnassa.
 • Osaat jäsentää eri sosiaalisen vastuullisuuden muotoja.
 • Osaat hahmottaa erilaisia toimia sosiaalisen vastuun kasvattamiseen työyhteisössä.

Sisältö:

 • Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yritystoiminnassa?
 • Mitkä ovat sosiaalisen vastuun eri muodot?
 • Minkälaisia keinoja yrityksellä sosiaalisen vastuun kasvattamiseen?

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 54 h.

—-

Työkykyjohtaminen osana yrityksen vastuullisuutta, 5 op1.10.2023 alk.

Tavoitteet:

 • Osaat huomioida ja hyödyntää työkykyjohtamisen eri keinoja työntekijöiden työuran eri vaiheissa.
 • Ymmärrät työntekijöiden psykososiaalisten tekijöiden merkityksen työkyvyn johtamisessa.
 • Osaat arvioida ja kehittää työyhteisöiden dynamiikkaa työkykyä tukevaksi ja ymmärrät näiden vaikuttavuuden merkityksen.
 • Osaat tukea osatyökykyisyyttä erilaisin keinoin ja tunnet korvaavan työn vaihtoehtoja
 • Osaat hyödyntää ja kehittää työterveyshuoltoyhteistyötä.
 • Ymmärrät tekemättömän työn kustannusvaikutusten merkityksen yritystasolla sekä yhteiskunnallisesti.

Sisältö:

 • Mikä on työkyvyn tukemisen merkitys ja mitä keinoja työuran eri vaiheissa on?
 • Miten varhainen- ja tehostettu tuki saadaan pysyväksi osaksi johtamista?
 • Mikä on psykososiaalisten tekijöiden ja työyhteisödynamiikan vaikutus työkykyisyyteen?
 • Miten työterveyshuoltoyhteistyötä voidaan kehittää?
 • Miten osatyökykyisyys mahdollistetaan ja tuetaan?
 • Miten korvaavan työn mahdollisuuksia voidaan hyödyntää?
 • Mikä on tekemättömän työn kustannusten vaikuttavuus yritystasolla sekä yhteiskunnallisesti?

Toteutus: 

Osallistu vapaaehtoisiin opettajan järjestämiin liveohjauksiin Teamsin kautta! Tuija Silfer-Karppanen kertoo: ”Tämä aihealue on itselleni kovin tuttua työelämästä ja tiedän, että se on erittäin haasteellinen henkilöstöjohtamisen osa-alue monille esihenkilöille ja johtajille. Liveohjauksissa opintojaksolle osallistuvilla on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun kaikkiin opintojakson aihealueisiin liittyen. Minulle voi esittää kysymyksiä tai jakaa omia kokemuksiaan haasteellisista asioista tai tilanteista, joihin löydämme yhteisesti erilaisia vaihtoehtoisia lähestymiskulmia ja sitä kautta uusia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät sekä opintojakson tehtävissä ja tenteissä eteenpäin, että tekevät lisäksi uusia oivalluksia omien työkykyjohtamiseen liittyvien arkihaasteiden kehittämiseksi”.

Liveohjausajat (Teams-linkki opintojakson Learn-alustalla)

 • ke 1.11. klo 18-19
 • ti 28.11. klo 17-18
 • to 14.12. klo 17-18

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 135 h.

—-

Keinoja vaikuttavaan vastuullisuusviestintään, 2 op1.10.2023 alk.

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata vastuullisuusviestinnän erilaisia tapoja.
 • Ymmärrät vastuullisuusviestinnän merkityksen rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa.
 • Ymmärrät vastuullisuusviestinnän yrityksen yhtenä kilpailukeinona.

Sisältö:

 • Mitä vastuullisuusviestinnän keinoja on?
 • Miten vastuullisuusviestintää voidaan hyödyntää henkilöstöjohtamisessa sekä rekrytoinnissa työntekijöiden veto- ja pitovoiman näkökulmasta?
 • Miten vastuullisuusviestintää voidaan hyödyntää yrityksen kilpailuetuna?

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 54 h.

Kaikilla kolmella opintojaksolla:

Toteutus: 

Opintojaksot toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksoilla ei ole aikaan sidottuja luentoja tai ryhmätöitä. Opintojakso on mahdollinen suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti opintojakson keston puitteissa.

Opiskelumateriaali:

Löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Arviointi: 

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen. Tentit, joiden halutaan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna opintojakson päättymispäivään mennessä. Tarkemmat tiedot tenttien suoritusajankohdista löytyvät Learn-alustalta.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää