Ajankohta: 10.9.-19.11.2019, lähiopetuspäivät tiistait 10.9., 8.10. ja 19.11. klo 8-16
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Sari Miettinen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK) Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.2019
Hinta: 60 euroa tai lukukausimaksu 175 euroa.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä sosiaalipedagogiikan teoriaperinteen historiaan. Osaat kuvailla sosiaalipedagogiikkaa toimintajärjestelmänä, jolla on oma tehtäväkenttänsä yhteiskunnassa. Pohdit erilaisten projektien tavoitteita ja kohderyhmiä sosiaalipedagogiikan tarjoamien käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Sisältö ja toteutus:
Miten sosiaalipedagogiikka on syntynyt?
Mikä tehtävä sosiaalipedagogiikalla on yhteiskunnassa?
Millaisia kohderyhmiä ja tavoitteita sosiaalipedagogiikalla on?
Miten sosiaalipedagogiikka voi toimia erilaisten projektien taustateoriana?

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (8+8+8) sekä lähiopetuksen välissä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää (17 opiskelupäivää).

Opiskelumateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti sosiaalipedagogiikan käsitteistöä.
b. Osaat etsiä tietoa sosiaalipedagogiikan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa sosiaalipedagogiikan tehtäväkokonaisuuksia nuorisokasvatuksen kentällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää