Ajankohta: 3.4.-28.5.2023
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Merja Nurmi 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin lähihoitajasta sosionomiksi.
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy:  3.3.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.
 

Tavoitteet:

  • Osaat hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
  • Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.
  • Osaat etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

Sisältö:

  • Mistä sosiaaliturva koostuu?
  • Mitkä lait ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalalla?
  • Millainen merkitys lainsäädännöllä on sosiaalialan työssä?

Toteutus:
Opintojakso sisältää Microsoft Teams ympäristössä tapahtuvaa opetusta aikavälillä 3.4-28.5.2022.
Lisäksi tarpeen mukaan teamsissa tapahtuvaa tehtävien ohjausta. Ajoista ilmoitetaan erikseen.
Opintojaksossa käsitellään suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta sen eri osa-alueiden sisältöjä ja peruskäsitteitä.Lisäksi tarkastellaan sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa, joka edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, tai niina.nikkola@xamk.fi puh. 044 702 8342 Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää