Ajankohta: 5.4.-28.5.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Merja Nurmi ja Ann-Mari Sippu

 

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 7.3.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
  • Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.
  • Osaat etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteist

Sisältö:

  • Mistä sosiaaliturva koostuu?
  • Mitkä lait ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalalla?
  • Millainen merkitys lainsäädännöllä on sosiaalialan työssä?

Opiskelumateriaali:
Luennot ja Learnissa erikseen ilmoitettu sähköinen materiaali.
Kirjallisuus:
Ihalainen, J. & Kettunen, T. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. WSOY. (uusin painos)
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2011.
Kananoja, Lähteinen, Marjamäki. Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma. (uusin painos)
Lisämateriaalina toimivat opettajien erikseen suosittelemat sähköiset tietokannat.

 

Toteutus:
Opintojakson toteutus sisältää luentoja, oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa ja pienryhmätyöskentelyä.
Opintojakson luennoilla käsitellään suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta sen eri osa-alueiden sisältöjä ja peruskäsitteitä avaten. Luennoilla tarkastellaan lisäksi sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää ja palvelurakennetta.
Opintojakson laajemmassa kirjallisessa tehtävässä perehdytään eri asiakasryhmien palvelu- ja etuuskokonaisuuksiin. Tämän tehtäväkokonaisuuden purku ja esitys sisältää pakollisen läsnäolon. Opintojakson muissa tehtävissä harjaannutaan ajankohtaisen tiedon hankinnassa suhteessa lainsäädäntöön sekä palveluihin ja etuuksiin.

Opintojakso sisältää pbl-osuuden, jossa teemana on meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus.
Lisäksi opintojakso voi sisältää tentin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:

  • Osaat käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisesi.
  • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Merja Nurmi ja Ann-Mari Sippu
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää