Ajankohta:1.2.- 25.4.2021
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Verkkokurssi, jossa edellytetään aktiivista osallistumista verkkotehtäviin sekä itsenäiseen tiedonetsintään. Työskentely verkossa pitää sisällään verkkokeskustelun Learn-oppimisympäristössä sekä erilaisia itsenäisiä tehtäviä ja tentin.
Opintojakson aloitus pidetään Adobe Connect -ohjelmalla verkossa ma 1.2. klo 14.30-16.00
Opettajat: Johanna Jussila, Maija Olli ja  Eija Vikman
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tukea lasten sosioemotionaalista kasvua ja kehitystä sensitiivisesti, lasten yksilöllisyys ja erilaiset tuen tarpeet huomioiden.
• Opiskelija osaa kuvata yksilöllisyyden ja kasvuympäristön merkityksen lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä.
• Opiskelija osaa puuttua haastavaan käytökseen lasta arvostavalla tavalla.
• Opiskelija osaa rakentaa lasten sosioemotionaaliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeet huomioivan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön.

Sisältö:
• Sosioemotionaalisen kehityksen tuen tarpeet.
• Sosioemotionaalisen kehityksen suojaavat ja haastavat tekijä, mm. temperamentti ja yksilöllisyys, kiintymyssuhde, kasvuympäristö, neurologiset haasteet.
• Vuorovaikutus haastavissa kasvatustilanteissa.
• Ympäristön ja toiminnan tavoitteellinen selkiyttäminen, mm.strukturointi, ennakointi, kommunikoinnin tukeminen, aistiympäristön huomioiminen ja hyödyntäminen, visuaalisuuden hyödyntäminen.

Toteutus:
Opetus pitää sisällään lähiopetuskertoja verkossa. Näiden ajankohta tarkennetaan myöhemmin.

Opintojakso pitää sisällään yksilö- ja ryhmätehtäviä verkossa.
Opintojakson aloitus pidetään Adobe Connect -ohjelmalla verkossa ma 1.2. klo 14.30-16.00.
Opintojaksolla pidetään yksi webinaari johon osallistumista edellytetään! Webinaarin ajankohta: ma 22.3. klo 16-18.00. Webinaarityöskentelyssä tarvitaan toimivia av-välineitä, eli kaiuttimia ja mikrofonia vuorovaikutuksen mahdollistumiseksi.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Hyväksytty – Hylätty

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Johanna Jussila, Maija Olli ja Eija Vikman
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää