Ajankohta: 20.9.-5.12.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: sosionomi AMK –tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatustyötä tekevät tai varhaiskasvatustyötä harkitsevat
Opettaja: Lehtori Virve Jussila, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 16.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tiedät, mitä varhaiskasvatuksen oppiva työyhteisö edellyttää työyhteisön sisäiseltä moniammatilliselta yhteistyöltä ja työyhteisön ulkopuoliselta monialaiselta yhteistyöltä.
  • Tiedät, mitä varhaiskasvatuksen oppivan työyhteisön kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttävät kasvattajatiimiltä.
  • Osaat arvioida omaa rooliasi varhaiskasvatuksen sosionomina osana varhaiskasvatuksen oppivaa työyhteisöä.
  • Osaat arvioida varhaiskasvatusosaamistasi ja monialaista osaamistasi sekä asettaa kehittämishaasteita.

Sisältö:

  • Mitä oppivalla työyhteisöllä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa?
  • Mitä varhaiskasvatuksen oppiva työyhteisö edellyttää työyhteisön sisäiseltä moniammatilliselta yhteistyöltä?
  • Mitä varhaiskasvatuksen oppivan työyhteisön kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttävät kasvattajatiimiltä?
  • Millainen on oma roolini varhaiskasvatuksen sosionomina varhaiskasvatuksen oppivan työyhteisön rakentamisessa ja ylläpitämisessä?
  • Millaista varhaiskasvatus- ja monialaista osaamista varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävät edellyttävät?

Toteutus:

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä. Opintojakson voi suorittaa pääosin ajasta ja paikasta riippumatta, mutta opintojakso sisältää myös aikaan sidottua ryhmätyöskentelyä. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Arviointi:

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää