Ajankohta: Opinnot alkavat 4.1.2022 ja opintojen kesto keskimäärin 1,5vuotta
Opetuksen toteutus: Opintosuoritukset on mahdollista toteuttaa työhön integroituna, verkko-opetuksessa tai monimuotototeutuksessa riippuen siitä, mikä toteutusmuoto on kulloinkin tarjolla.

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Opintojen suoritustapa ja ajankohta määräytyy yksilöllisesti HOPSin mukaan. 

Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 60 op
Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on sosionomikoulutus tai vastaava koulutuksen osaaminen. Koulutukseen valitaan 5 ensimmäistä hakukriteerit täyttävää henkilöä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK) 
Paikkamäärä: 5
Ilmoittautuminen päättyy: 7.11.2021
Viimeinen maksuton perumispäivä: 5.12.2021
Hinta: 175 € / lukukausi tai 12 € / opintopiste   Lisätietoa maksuista täällä.

 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Sisältö: 
Suoritettavat opinnot:

  • Varhaiskasvatus 5 op
  • Erityiskasvatus 5 op
  • Lastensuojelu 5 op
  • Perhetyö 5 op
  • Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5 op
  • Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden parissa 5 op
  • Projektityö 5 op (pakollinen kaikille, omaan varhaiskasvatusosaamiseen liittyvä kehittämisprojekti)
  • Syventävä harjoittelu 15 op (tämä on pakollinen kaikille)
    Lisäksi valittava 10 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, mitkä täydentävät tai laajentavat varhaiskasvatuksen osaamista

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, missä arvioidaan mahdollisuus osaamisen näyttöön.

 

Huom! Muutokset mahdollisia!

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Ennen kuin ilmoittaudut koulutukseen, ota jäljennös aiemmin suorittamastasi sosionomi (AMK) tutkinnosta. Jäljennös tulee liittää ilmoittautumisesi yhteyteen.

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Peruminen:
Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 5.12.2021 menessä. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.  

Koulutuksen alkaminen:
Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse joulukuun aikana. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää