Ajankohta: 1.2.-31.5.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 70
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Maria Kangasniemi-Haapala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida strategiseen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimia organisaatiossa Osaat prosessikuvausten tekniikoita ja käyttää niiden tehokkuuden mittaamiseen liittyviä malleja Osaat käyttää laatutyökaluja organisaation kehittämisessä.

Sisältö:
Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Toiminta-ajatus, arvot ja visio
Strategisten tavoitteiden määrittäminen, toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat
Prosessit ja prosessien tehokkuuden mittaaminen
Tuloskortit (BSC), erilaiset organisaation itsearvioinnit (EFQM ym.)
Tulosten seuranta
Strategian johtaminen

Toteutus:
Suoritustapana oppimistehtävät, ei tenttiä. Eteneminen omaan tahtiin on mahdollista, kuitenkin niin, että oppimistehtävät tarkastetaan keskitetysti tietyin väliajoin. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja luentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learnissa oleva materiaali (videot, artikkelit ym. opettajan koostama materiaali)
Kirjoja, esim.
Kamensky: Strateginen johtaminen
Tero Vuorinen. Strategiakirja: 20 työkalua
Kauppinen: Niskalenkki stratgiasta
Jim Collins: Hyvästä paras ja Tietoisesti paras

Arviointi:
Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää