Ajankohta: 1.2. – 31.5.2022
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Maria Kangasniemi-Haapala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen Linkki opetussuunnitelmaan
Ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: 

Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida strategiseen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimia organisaatiossa.
Osaat prosessikuvausten tekniikoita ja käyttää niiden tehokkuuden mittaamiseen liittyviä malleja.
Osaat käyttää laatutyökaluja organisaation kehittämisessä.

Sisältö:

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Toiminta-ajatus, arvot ja visio
Strategisten tavoitteiden määrittäminen, toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat
Prosessit ja prosessien tehokkuuden mittaaminen
Tuloskortit (BSC), erilaiset organisaation itsearvioinnit (EFQM ym.)
Tulosten seuranta

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. Opintojakso koostuu seuraavista elementeistä: Esseen laatiminen, Oppimistehtävät, Raportin kirjoittaminen, Verkko-opinnot.

Opiskelumateriaali:  

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Opettajan muu aineisto Learnissä.

Arviointi: 

Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Arviointiasteikko: 1-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473 / Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää