Ajankohta: 2.9.-20.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 35
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Maria Kangasniemi-Haapala

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. 
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2019
Hinta: 60 euroa tai lukukausimaksu 175 euroa.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida strategiseen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimia organisaatiossa.
Osaat prosessikuvausten tekniikoita ja käyttää niiden tehokkuuden mittaamiseen liittyviä malleja.
Osaat käyttää laatutyökaluja organisaation kehittämisessä.

Sisältö ja toteutus:
Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Toiminta-ajatus, arvot ja visio
Strategisten tavoitteiden määrittäminen, toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat
Prosessit ja prosessien tehokkuuden mittaaminen
Tuloskortit (BSC), erilaiset organisaation itsearvioinnit (EFQM ym.)
Tulosten seuranta
Strategian johtaminen

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää (17 opiskelupäivää).

Suoritustapana oppimistehtävät, ei tenttiä. Eteneminen omaan tahtiin on mahdollista. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja luentoja.

Opiskelumateriaali:
Moodlessa oleva materiaali (videot, artikkelit ym. opettajan koostama materiaali)
Kamensky: Strateginen johtaminen
Tero Vuorinen. Strategiakirja: 20 työkalua
Kauppinen: Niskalenkki stratgiasta
Jim Collins: Hyvästä paras ja Tietoisesti paras

Arviointi:
Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
Arviointiasteikko 0-5.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää