Ajankohta: Koulutus alkaa 9.5.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen aloituspäivä on 9.10.2023.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:2 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen:
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK) tai kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.10.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen nonstop-aloitus on 9.5.2023.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus.

Sisältö:
Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään.

Jokaisesta päätyyppiryhmästä (korvet, rämeet, nevat ja letot) on oma itseopiskelumateriaalinsa. Materiaaleissa tutustutaan kunkin kasvupaikan ominaispiirteisiin ja kasvilajeihin.

Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä ja kasvintunnistus- ja teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Toteutus:

  • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
  • Opiskelija etenee itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.
  • Opintojakso ei sisällä luentoja eikä ryhmätöitä.
  • 2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Arviointi:
Jokaisen osion lopussa on kasvitesti ja teoriatesti. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen. Opintojakson lopussa on loppukokeet suokasveista ja teoriasta.

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää