Korona-pandemia aiheuttaa muutoksia yhteiskuntaan ja työelämään. Xamkin avoin ammattikorkeakoulu haluaa tarjota tilaisuuden itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita. Tämä opintojakso kuuluu syksyn 2020 maksuttomien opintojen valikoimaan. Valitse ilmoittautumislomakkeella valinta ”maksuton”. Tervetuloa opiskelemaanavoimeenammattikorkeakouluun!

Ajankohta: Vuonna 2020 aloitus joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina 1.12.-14.12.2020.
Omaan tahtiin verkossa suoritettava opintojakso.
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: rajaton
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Auli Jungner (etunimi.sukunimi@xamk.fi)
Jatkoväylä-opiskelija: Tämä opintojakso sisältyy jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sosionomiksi.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 22.11.2020
Hinta: maksuton

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä ilmoittautumisaikoina. Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tätä kautta.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tunnistaa keskeiset syrjäytymiseen johtavat riskitekijät ja yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavat rakenteet
– ymmärtää julkisten palvelujen ehkäisevän merkityksen ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
– osaa toimia asiakaslähtöisesti ja valita vaikuttavimmat menetelmät yksilöiden ja perheiden muuttuviin elämäntilanteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sisältö:
– syrjäytyminen sosiaalialan ammattityön haasteena
– julkiset palvelut ja sosiaalityön keskeisimmät työmenetelmät ja toimintamallit syrjäytymisen ehkäisyssä ja lieventämisessä

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja opintojakson sisällöstä: Auli Jungner (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Jos et pääse osallistumaan opintojaksolle, peru ilmoittautuminen mahdollisimman pian sähköpostiitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Tarkastathan myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää