Ajankohta: 29.8.-31.12.2019
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: opettaja Elina Jouppila-Kupiainen ja yliopettaja Paula Mäkeläinen etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (YAMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60 €  tai lukukausimaksu 175 €
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Osaamistavoitteet:

  • Osaat kehittää, suunnitella ja arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta moniammatillisessa työyhteisössä sekä perustaa ohjauksen kehittämisen hoitosuosituksiin.
  • Tiedät vaikuttavat ohjausmenetelmät, mitkä auttavat asiakasta ottamaan vastuun omasta hoidostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
  • Osaat suunnitella, edistää ja arvioida organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolisin menetelmin motivoiden henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen.
  • Osaat toimia verkostoissa, jotka kehittävät terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.
  • Osaat toimia konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille asiakkaan hoitoon osallistuville.

Sisältö ja toteutus:

1. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy:
Miten toimin omalla asiantuntijuusalueellani terveyden edistämisessä ja sen menetelmien arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä?

2. Asiakkaan/potilaan ja hänen läheisten ohjaus ja sen kehittäminen:
Miten suunnittelen, kehitän ja arvioin kriittisesti näyttöön perustuvaa ohjausta, sen menetelmiä ja materiaaleja yksilöiden ja ryhmien erilaisiin tarpeisiin moderneja menetelmiä hyödyntäen?

3. Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen:
Miten koordinoin asiakkaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä?
Miten koulutan muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistani?
Miten edistän ja tuen henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan potilasohjauksen kehittämiseen?

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Osallistut verkko-oppimisalustalla (moodle) olevaan verkko-oppimistyöskentelyyn. Verkko-opinnot muodostuvat itsenäisestä opiskelusta.
Opintojakson suoritus sisältää 3 verkkotehtävää, joista jokaisen laajuus on 5-6 sivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa ja mahdollisia liitteitä). Hyväksyttyjen tehtävien tulee sisältää lähdemateriaalin käyttöä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Peruminen tulee tehdä sähköpostitse avoinamk@xamk.fi Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää