Ajankohta: 11.11.-16.12.2020, lähiopetuspäivät seuraavasti (pakollinen läsnäolo)
Ke 11.11.     08:00 – 16:00              
Ke 18.11.     08:00 – 16:00             
Ke 25.11.     08:00 – 16:00             
Ke 09.12.     08:00 – 16:00              
Ke 16.12.     08:00 – 16:00     
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus ja maasto-opetus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Sini Rantanen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyytesi taajamametsien hoidon perusteisiin ja ominaispiirteisiin. Tunnet osallistamisen taajamametsien hoidon suunnittelun työtapana. Tiedät miten metsiä hoidetaan kaavoitusalueilla.

Sisältö:
Mitä ovat taajamametsien hoidon perusteet ja ominaispiirteet?
Mitä on osallistaminen ja miten sitä käytetään taajamametsien hoidon suunnittelussa?
Miten metsiähoidetaan kaavoitusalueilla?

Opintojakso koostuu luento- ja maasto-opetuksesta, eri laajuisista harjoitustehtävistä sekä retkeilyistä. Opintojaksolla käydään luentojen, harjoitusten, maasto-opetuksen ja retkeilyjen avulla läpi seuraavat aihealueet: taajamametsänhoidon ominaispiirteet, metsä- ja maisemasuunnittelu taajamissa sekä asukkaiden osallistaminen taajamametsänhoidossa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson tehtävistä ja sisällöstä kootaan portfolio, joka arvioidaan.

Arviointi:
Opiskelija osaa
Arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
Valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointiasteikko:
1-5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli  perumista ei ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää