Ajankohta: 29.8. – 30.10.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Kirjanpidosta tilinpäätökseen tai vastaavat taidot
Opettaja: Mailis Kervinen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen / Moduuli: Talouden asiantuntija

Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Osaat tulkita pk-yrityksen tilinpäätöksiä. 
Osaat laskea ja analysoida pk-yrityksen tilinpäätöksen tunnuslukuja.  Osaat käyttää katelaskennan, käyttöpääoman ja rahoituksen tunnuslukuja pk-yrityksen talouden analysoinnissa ja päätöksenteossa. 
Osaat laatia investointilaskelmia ja analysoida investointien kannattavuutta.

Sisältö:

Miten tilinpäätöksiä tulkitaan? 
Miten voidaan analysoida erilaisten yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta? 
Miten katelaskennan, käyttöpääoman ja rahoituksen tunnuslukuja lasketaan ja kuinka niitä hyödynnetään pk-yrityksen päätöksenteossa? 
Mitkä ovat yleisimmät investointilaskentamenetelmät ja miten niiden avulla arvioidaan investointien kannattavuutta?

Toteutus:

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Ilari Salmi Mitä tilinpäätös kertoo? (uusin painos)
Jyrki Niskanen & Mervi Niskanen Tilinpäätösanalyysi (uusin painos)
Muu materiaali Learnissä.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti pk-yrityksen talouden analysointiin liittyviä ammattikäsitteitä. 
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. 
e. Osaat käyttää keskeisiä pk-yrityksen talouden analysointiin liittyviä menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 0-5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää