Ajankohta: 18.10.-12.12.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 25
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Matematiikan perusosaaminen.
Opettaja: Tommi Salmela

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso sisältyy merkonomista tradenomi (AMK):ksi  Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Hallitset matemaattisia taitoja, joita voit käyttää tavallisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat soveltaa matemaattisia taitoja erityisesti taloudellisessa päätöksenteossa sekä taloudellisten ilmiöiden kuvaamisessa. Osaat suunnitella ja hoitaa omaa talouttasi. Osaat käyttää työvälineohjelmia erilaisissa talouselämään liittyvissä laskelmissa.

Sisältö:
Miten verotuksen sekä liiketoiminnan kannattavuuden tavanomaisimmat tapaukset lasketaan? Miksi indekseillä kuvataan monien talouselämän asioiden kehittymistä? Miten valuutat vaikuttavat talouden toimijoihin? Mikä on korko ja miten se vaikuttaa yritysten ja yksityisten ihmisten talouteen? Mitä ovat yleisimmät rahoitusinstrumentit ja niihin liittyvät laskentamallit? Miten mitataan investointien kannattavuutta?

Toteutus:
Itsenäinen opiskelu (opettajan ohjaamana) hyödyntäen Learn-alustalla olevia videotaltiointeja ja muuta materiaalia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learn-alustalla oleva materiaali.
Saaranen-Kolttola-Pösö: Liike-elämän matematiikka, Edita, 2016 tai uudempi.
Funktiolaskin.
Taulukkolaskentaohjelmisto (Excel).

Tentti:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:
a. Osaat käyttää ammattikäsitteitä ja erilaisia laskentamenetelmiä ammattialaan liittyvissä käytännön tilanteissa.
b. Osaat etsiä ammattialaan liittyvää tietoa, jota tarvitaan taloudellisessa päätöksenteossa.
c. Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä sekä ohjelmistoja.

Tentti, josta saadun pistemäärän perusteella määritetään lopullinen arvosana.

Jos opiskelijan saavuttama pistemäärä tentistä on
85 % – 100 % maksimipistemäärästä, arvosanaksi tulee 5,
73 % – 84 % maksimipistemäärästä, arvosanaksi tulee 4,
62 % – 72 % maksimipistemäärästä, arvosanaksi tulee 3,
51 % – 61 % maksimipistemäärästä, arvosanaksi tulee 2,
40 % – 50 % maksimipistemäärästä, arvosanaksi tulee 1.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää