Ajankohta: 9.9.-15.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Suositellaan taloushallinnon ja esimiestyön perusteiden osaamista.
Opettaja: Kristiina kinnunen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat ottaa esimiestyössäsi huomioon yrityksen taloudelliset tavoitteet ja toimia niiden mukaisesti.
Osaat tulkita taloudellista informaatiota.
Osaat käyttää hyväksi yrityksen taloustietoa päätöksenteon tukena.

Sisältö:
Miten yrityksen kannattavuuteen voidaan vaikuttaa?
Mitä tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta?
Minkälaisilla tunnusluvuilla ja mittareilla taloutta voidaan arvioida?
Minkälaisia laskelmia voidaan käyttää päätöksenteon tukena??

Opiskelumateriaali:
Moodlessa oleva opettjan kokoama materiaali
Opintojakso suoritetaan erilaisin verkossa olevin tehtävin, raportein ja tentein.

Työmäärä:
1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
a. Osaat käyttää taloushallinnon esimiestyöhön liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat arvioida toimintaa talouden kannalta asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
c. Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit ja menetelmät ja perustella valinnan.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää