Ajankohta: 29.8. – 18.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Kristiina Kinnunen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa tai Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

Osaat ottaa esimiestyössäsi huomioon päätösten vaikutukset yrityksen talouteen.
Osaat tulkita yrityksen taloustietoa.
Osaat hyödyntää laskelmia ja tunnuslukuja päätöksenteon tukena.

Sisältö:

Miten yrityksen kannattavuutta voidaan kehittää?
Miten tilinpäätöstä tulkitaan ja taloutta arvioidaan?
Miten taloustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa?

Toteutus:

Verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia laskuharjoituksia ja palautettava raportti. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen) ja Yritystaloutta esimiehille (Niskavaara) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa).
Muu opintojakson materiaali.

Arviointi:

a. Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa talouden johtamisen alueella.
b. Osaat ratkaista vaativia ongelmia organisaatiosi tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
e. Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Arviointiasteikko: 0 – 5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää