Ajankohta: 30.8.-24.10.2021, AC-luennot 2.9. klo 17.00-18.30, 16.9. klo 17.00-18.30, 23.9. klo 17.00-18.30, 13.10 klo 17.00-18.30 ja 19.10.2021 klo 8.00-16.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Jaakko Pitkänen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
 • Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
 • Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
 • Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö ja toteutus:

 • Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
 • Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
 • Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
 • Työelämään kytketty projekti.

Verkko-opintokokonaisuus. Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa ja ohjelmapalveluissa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen tuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen. Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali. Materiaalit mainittu Learn-alustalla.

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Suoritetut itsenäiset ja ryhmätehtävät sekä oppimispäiväkirja suunnitelmineen.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää