Ajankohta: 10.1.-6.3.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Jaakko Pitkänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
  • Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
  • Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
  • Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö:

  • Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
  • Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
  • Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
  • Työelämään kytketty projekti.

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Aikataulut Learnissa opintojakson alussa. Opintojakson osat jakautuvat tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen termistöstä, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämistä koostuviin osioihin.

Opiskelumateriaali: 

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.

Arviointi: Suoritetut itsenäiset ja ryhmätehtävät. Oppimispäiväkirja ja tapahtumasuunnitelma.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää