Ajankohta: 30.8.-17.12.2021, lähiopetuspäivät 30.9. ja 2.12. klo 9-17
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Jaakko Pitkänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
  • Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
  • Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
  • Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
  • Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
  • Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
  • Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
  • Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
  • Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali:

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.
Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Arviointiasteikko: 1-5

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää