Työelämä muuttuu jatkuvasti ja eilen opitut työtavat ovat tänään vanhentuneita.

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa keväällä 2021 maksuttomia opintojaksoja. Opintojaksot on valittu siten, että pystyt työssä ollessasi täydentämään osaamistasi muuttuviin osaamistarpeisiin. Joustavalla kouluttautumisella ja osaamisen kehittämisellä tuetaan mielekkäitä työuria.

Tämä opintojakso kuuluu kevään maksuttomien opintojen valikoimaan. Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun!

Ajankohta: 1.2.-30.4.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 130
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Laura Hokkanen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.1.2021
Hinta: Maksuton

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Tavoitteet:
Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet kasvatus- ja sosiaalialalla.

Sisältö:
Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia kasvatus- ja sosiaalialalla?

Toteutus:
Opiskelija voi edetä opintojaksolla omatahtisesti, mutta elämystuokiosuunnitelman vertaisarviointia varten tehtävien palautus on 18.4.2021 ja vertaisarvioinnin toteutus 19.4.-29.4. välisenä aikana.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta.

Opintojaksolla hyödynnetään myös seuraavia teoksia:

  • Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.
  • Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.
  • Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.
  • Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Arviointi:
Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin sosiaali- ja kasvatusalalla.

Verkko-opintojakso koostuu neljästä tehtäväosiosta:

Sanataideharjoitukset (arviointi hyväksytty/hylätty).

Helpolla videotyökalulla toteutettava digitarinavideo (arviointi 0-5) – ei vaadi osallistujilta ohjelmahankintaa tai aiempaa osaamista videoiden tuottamisesta. Valmiin videon näkee vain opettaja, eli sitä ei julkaista kaikkien osallistujien nähtäville.

Sosiokulttuurista lukemista hyödyntävän elämystuokion suunnittelu ja testaaminen (vertaisarviointi).

Learn-tentti kirjallisuudentutkimuksen artikkeleista (materiaali jaetaan verkkoalustalla, arviointi 0-5).

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Jos peruutat osallistumisesi, lähetä sähköpostia mahdollisimman pian osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää