Ajankohta: 11.9.2023 – 17.5.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus. Pääskysentie 1, ja verkko-opinnot.
Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä.
Aloitustapaaminen 13.9.2023 Teamsillä.
Laajuus ja opintojen taso: 30 op, opintojen taso on alempi AMK 
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, ensihoitajat, terveydenhoitajat. Erityisesti teho- ja valvontahoitotyössä työskenteleville tai siitä kiinnostuneille
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Xamkin lehtorit, ulkopuoliset luennoitsijat

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023. Huomaathan, että maksuton 30 vuorokauden perumisoikeus päättyy 11.8.2023.
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus 2 erässä, lukukausina. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Teho- ja valvontahoitotyön osaaja 30 op -koulutus kehittää ja vahvistaa teho- ja valvontahoitotyön osaamista. 

Opintokokonaisuus koostuu opintojaksosta.

OPINTOJAKSOT JA NIIDEN TARKEMMAT TIEDOT TARKENTUVAT HELMIKUUN 2023 AIKANA!

Osaajakoulutuksen tavoitteet:

 • Osaa hyödyntää työssään teho- ja valvontahoitotyön keskeisiä menetelmiä potilaan tilan arvioinnissa ja hoidossa
 • Hallitsee potilasturvalliset työskentelytavat teho- ja valvontahoitotyössä
 • Osaa huomioida teho- ja valvontahoitopotilaan kokonaisvaltaisesti
 • Vahvistaa osaamistaan sekä potilaan että omaisten kohtaamisessa ja tukemisessa
 • Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa työssään ja kehittää edelleen omaa ja työyhteisön osaamista

 

Osaajakoulutuksen sisältö:

 • Opintokokonaisuus sisältää kliinistä, ammatillista, johtamis- ja kehittämisosaamista kehittävää verkko- ja lähiopetusta.

 

Osaajakoulutuksen toteutus: Verkko-opintoja ja lisäksi lähiopetusta Xamkin Kotkan kampuksella

 • Aloitustapaaminen 13.9.2023 / Teams
 • Lähiopetus syksy 2023 
 1. Koulutus- ja kehittämisosaaminen -seminaari 4.10.2023 / Teams
 2. Työpaja hengitys- ja verenkiertovajaus 11.10.2023 / Kotkan kampus
 3. Etiikka 27.11.2023 / Teams
 • Lähiopetus kevät 2024
 1. Simulaatiot 7.2.2024 / Kotkan kampus
 2. Simulaatiot 8.2.2024 / Kotkan kampus
 3. Simulaatiot 13.3.2024 / Kotkan kampus
 • Koulutus- ja kehittämisosaaminen –seminaari 24.4.2024 / Teams
 • Lääkärien luennot 2 x 3h (tarkentuvat myöhemmin)

Huom. muutokset ovat mahdollisia. Jos ryhmä muodostuu isoksi, niin silloin on mahdollisesti tulossa lisäpäiviä kampuksella tapahtuviin työpajoihin ja simulaatioihin. 

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, Niina Nikkola p. 044 702 8342

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää