Ajankohta: 29.8.-21.10.2022
Koulutuspaikka: Xamk Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Jatkoväyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Timo Riikilä

Jatkoväyläopiskelija:Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), useita. Esimerkiksi Rakennustekniikka, Teollinen puurakentaminen.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
 • Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
 • Ymmärrät funktion käsitteen.
 • Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
 • Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
 • Osaat ratkaista yhtälöpareja.
 • Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
 • Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
 • Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
 • Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
 • Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
 • Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö:
Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Savonlinnan kampuksella.

Kurssi kertaa tai vahvistaa matemaattisia valmiuksia jatkokursseja varten. Sisältöön kuuluu mm. murtolausekkeet, potenssi- ja juurilausekkeet, 1. ja 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen, funktion käsite ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen.

Kurssin työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Opiskelumateriaali:
Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali. Materiaali pohjautuu osaltaan kirjaan Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto ym., 1.-5. painos, 2018.

Arviointi:
Opiskelija osaa
– käyttää johdonmukaisesti matemaattisia käsitteitä.
– hahmottaa matemaattisia tehtäväkokonaisuuksia.
– käyttää keskeisimpiä matemaattisia malleja, menetelmiä ja apuvälineitä

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää