Ajankohta: 4.9.-15.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Jani Pitkänen
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. talonrakentajasta -> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Osaat käyttää CAD-ohjelman perusasioita ja piirtää arkkitehti ja rakennekuvia.

Sisältö:
Perustietämys (ydinaines):
Mitkä ovat piirustusmerkinnät?
Miten käytetään peruskomentoja CAD-ohjelmassa?
Kuinka mittakaava vaikuttaa piirtämiseen?
Miten koordinaatisto auttaa piirtämisessä?
Kuinka piirustuksiin tehdään mittaviivat?
Kuinka tulostetaan mittakaavaan?

Täydentävä tietämys:
Kuinka hyödynnetään CAD-ohjelmaa seinärakenteiden teossa?
Kuinka saadaan julkisivut pohjapiirustuksesta?

Erityistietämys:
Kuinka saadaan julkisivuihin eri julkisivutarvikkeet?
Miten saadaan piirrettyä asemapiirroksen merkinnät?
Kuinka tehdään eri tulostuksia?
Kuinka tehdään rakennepiirustuksia?

Toteutus:

  • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
  • Opintojakso sisältää aikaan sidottuja tapaamisia verkon välityksellä. Tuntien ajankohta maanantaisin klo 12.30-16.15 (pl. vko 43).
  • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
Osaaminen valmistumisvaiheessa
Opiskelija osaa:

  • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
  • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
  • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
  • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
  • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
  • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
  • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää