Ajankohta: 30.8.-19.12.2021, AC-luennot 6.9. klo 12-16 (orientaatio), 13.9. klo 17-18.30, 20.9. klo 17-18.30, 7.10. klo 8-14, 18.10. klo 17-18.30, 8.11. klo17-18.30 ja 2.12.2021 klo 8-14.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Tiina Tuovinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osoitat perehtyneisyytesi marata-alan palveluyrityksen laitteiden, esim. ammattikeittiöiden ja palveluprosesseissa käytettävien laitteiden, toimintaperiaatteisiin.
  • Osoitat perehtyneisyytesi markkinoilla olevaan laitevalikoimaan ja osaat arvioida ja vertailla laitteiden ominaisuuksia.
  • Osaat kehittää työprosesseja laitteiden nykytekniikkaa hyödyntäen ja huomioit kehittämisessä ekologisuuden.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitkä ovat marata-alan yrityksissä käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet?
  • Mikä on tarjolla oleva laitevalikoima ja millaisia ominaisuuksia laitteilla on?
  • Miten työprosesseja voidaan kehittää laitteiden avulla?

Perehdyt matkailu- ja ravitsemisalan prosesseihin (esim. valmistus-, myynti- ja markkinointi) ja niihin liittyvään teknologiaan omaa aiempaa osaamistasi täydentäen ja opintojaksolle määrittelemiesi osaamistavoitteiden mukaan. Opintojaksolla on AC-opetuskertoja sekä itsenäisesti tai pienryhmässä toteuttamasi prosessin kehittämiseen liittyvä työelämälähtöinen tehtävä. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 

Opiskelumateriaali:

Opettajan opintojakson alussa osoittama materiaali.

Arviointi: 

a. osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää