Ajankohta: 24.8.-31.12.2020
Lähiopetus:
Koulutuspaikka: eKampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Juho.Rajala@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: insinööri (AMK), talotekniikka
Ilmoittautuminen päättyy: 16.08.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opit teknisiä menetelmiä ja menettelytapoja, joilla voidaan vähentää teollisen toiminnan välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön huomioiden toiminnon, prosessin ja/tai tuotteen elinkaari. Ymmärrät raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokkaamman hyödyntämisen vaikutukset kulutuksen ja jätteiden (kustannusten) vähentämisessä. Hallitset myös eri toimintojen luvanvaraisuuden ja ympäristöjohtamisen yleiset periaatteet.

Sisältö:
Mitkä ovat eri teollisuusalojen merkittävimmät ympäristövaikutukset?
Millaisia menetelmiä ja lainsäädäntöä on teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan?
Mitä on ympäristöliiketoiminta?

Arviointi:
Opiskelija osaa

  • työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
  • arvioida toimintaa asiakas?, käyttäjä?ja kohderyhmätilanteissa
  • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
  • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai paivi.kitunen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää