Ajankohta: 28.8.-31.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: Pääosa perusopinnoista tulee olla suoritettu tai vastaavat tiedot.
Opettaja: Juho Rajala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), Talotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opit teknisiä menetelmiä ja menettelytapoja, joilla voidaan vähentää teollisen toiminnan välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön huomioiden toiminnon, prosessin ja/tai tuotteen elinkaari. Ymmärrät raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokkaamman hyödyntämisen vaikutukset kulutuksen ja jätteiden (kustannusten) vähentämisessä. Hallitset myös eri toimintojen luvanvaraisuuden ja ympäristöjohtamisen yleiset periaatteet.

Sisältö:

  • Mitkä ovat eri teollisuusalojen merkittävimmät ympäristövaikutukset?
  • Millaisia menetelmiä ja lainsäädäntöä on teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan?
  • Mitä on ympäristöliiketoiminta?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Tarjotaan kurssin Learn -pohjalla.

Arviointi:
Opiskelija osaa:
a. työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
b. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
c. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja
perustella valinnan
d. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin.

 

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää