Ajankohta:11.1.-30.4.2020
Koulutuspaikka: eKampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Petteri Järvelä

 

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
1. Käytät johdonmukaisesti teollisuusilmastointiin liittyviä ammattikäsitteitä.
2. Hahmotat teollisuustilojen ilmanvaihdon toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät, tiedät yleisimmät mitoituskriteerit ja tyypilliset teollisuustiloissa käytettävät tila- ja kohdeilmanvaihtojärjestelmät.
3. Käytät teollisuustilojen ilmanvaihdon suunnitteluun soveltuvia yleisimpiä mitoitusmenetelmiä ja malleja sekä tekniikoita.

Sisältö:
* Mitä on teollisuusilmastointi?
* Mitkä ovat teollisuustilojen ilmanvaihdon suunnittelun lähtökohdat ja perusteet?
* Millaisia tilailmastointi- ja kohdeilmanvaihtojärjestelmiä käytetään teollisuustiloissa ja mitkä ovat niiden suunnittelu- ja mitoitusperusteet?
* Mitä teollisuustilojen kanavistojen suunnittelussa ja ilmankäsittelyssä on erityisesti otettava huomioon?
* Miten teollisuustilojen ilmanvaihdon toimivuutta mitataan ja seurataan?

Arviointi:
Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko: 1-5

Opiskelumateriaali:

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi / paivi.kitunen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää